Generální opravy v rámci aktivního zušlechťovacího styku

Pro zahraniční zákazníky provádíme generální opravy v rámci aktivního zušlechťovacího styku. Aktivním zušlechťovacím stykem je možno opravovat (provádět generální a běžné opravy) vozidla TATRA v opravnách v České republice. Na základě uzavřené smlouvy na provedení opravy si majitel vozidla ze zahraničí zažádá o povolení pasivního zušlechťovacího styku ve svém státě u celního úřadu, na určitý počet vozidel, které chce v ČR opravit. Po uzavření smlouvy na provedení opravy si česká firma (mopas a.s.) zažádá na celním úřadě o povolení provést zahraničnímu partnerovy opravy vozidel při použití režimu aktivního zušlechťovacího styku. Jakmile jsou tyto náležitosti vyřízeny, může začít dovoz vozidel do opravny v ČR.

Výhodou aktivního zušlechťovacího styku je, že zahraniční zákazník zaplatí celní poplatky jen za dodané nové náhradní díly.

Generální opravy provádíme také výměnným způsobem, kdy připravené vozidlo po generální opravě osadíme podle technického průkazu dodaného vozidla čísly motoru a podvozku.